*** Spotkanie dla rodziców- wtorek 21 marca 2017 o godzinie 16.30 ***
 
 
działalność
dokumenty
akcje, projekty

Godziny pracy
rok szkolny 2016/ 2017

poniedziałek: 930- 1300
wtorek: 900- 1330
 • 745- 845- indywidualne zajęcia rewalidacyjne
 • 1335- 1435- zajęcia korekcyjno kompensacyjne
środa: 1030- 1330
 • 1335- 1435- zajęcia korekcyjno kompensacyjne
czwartek: 830- 1130 oraz 1235- 1335
 • 1135- 1235- indywidualne zajęcia rewalidacyjne
 • 1335- 1435- indywidualne zajęcia rewalidacyjne
piątek: 1030- 1330
 • 1335- 1435- indywidualne zajęcia rewalidacyjne
szkoła
Pokój pedagoga znajduje się
w sali 204
jest to drugie piętro
głównego bydynku szkoły


10 marca 2017


Szczegóły związane z egzaminem gimnazjalnym

      Harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego przedstawia się następująco:

część humanistyczna– 19 kwietnia 2017r. (środa)
 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie– godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego– godz. 11:00
część matematyczno- przyrodnicza– 20 kwietnia 2017r. (czwartek)
 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych– godz. 9:00
 • z zakresu matematyki– godz. 11:00
język obcy nowożytny– 21 kwietnia 2017r. (piątek)
 • na poziomie podstawowym– godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym– godz. 11:00
Poza tym, zachęcam do zapoznania się z następującymi dokumentami:
Informacja o organizacji i sposobie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2016/ 2017

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym w 2017 roku10 października 2016


Dostosowanie warunków egzaminacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

       W zakładce pomoc psychologiczno- pedagogiczna znajdują się najnowsze informacje dotyczące dostosowania warunków egzaminacyjnych dla uprawnionych do tego uczniów klas trzecich.
Zapraszam.13 września 2016


e-Dziennik pedagoga szkolnego

       Od tego roku szkolnego można sprawdzać zajęćia pedagoga szkolnego poprzez dziennik elektroniczny.
W panelu dla rodzica wchodzimy na samej górze na czarnym pasku w "Organizacja zajęć" --> "Plan lekcji"--> po prawej stronie zielona zakładka "Plan stałych zajęć pedagoga". Trochę trzeba klikać, ale w razie organizowanych dodatkowych spotkań, bądź prelekcji, tam można będzie się na bieżąco (online) dowiedzeć o wszystkim. Poza tym, oczywiście, plan zajęć pedagoga szkolnego.
Zapraszam.13 września 2016


Stypendium szkolne na rok 2016/ 2017

       Osoby chętne i uprawnione do skorzystania ze stypendium: ZOSTAŁO JESZCZE DWA DNI.
Szczegóły dotyczące warunków i procedury przyznania stypendium znajdują się na stronie narol.pl. Proszę kliknąć w link.10 września 2016


Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

       Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole realizowana jest m.in. na podstawie dokumentów wystawionych przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne.
W związku z powyższym, proszę rodziców- w szczególności uczniów klas pierwszych- posiadających stosowne dokumenty o dostarcznie ich do sekretariatu szkoły.wydarzenia
materiały dla nauczycieli
przydatne linki


pomarańczowa linia8

2 3 4 5 6 7 8
zrobił grzechp 2008
Kopiowanie treści i rozpowszechnianie ich bez zgody autora strony jest zabronione